Artbeskrivning

En karakteristisk egenskap hos Anubias är en kraftfull krypande rhizom, från vilken rötter och täta läderblad växer ut. Denna rhizom kan kallas dess rotknöl. Denna skall aldrig täckas med någon form av bottenmaterial. 

Den har förekommit inom akvariekretsar i många år. Det är en tacksam nybörjarväxt och passar i de flesta akvarier. Den är tålig, inte bara mot skiftande vattenvärde utan också mot närgångna växtätare. Generelt har den ganska kraftiga blad som står bra emot de flestaakvariefiskar. Negativt kan sägas att den växer förhållandevis långsamt och är därför ett tacksamt ställa för alger att etablera sig. 

Anubias skall inte placeras i direkt ljus och gärna i helt avsaknad av ljuskälla direkt på växten. Passar alltså utmärkt i akvariets mittersta eller bakre del. Varför inte placeras på en rot eller sten. Här limmas den eller binds fast direkt på underlaget. 

Fotoserie kommer senare på annan plats på sidan. 

Anubias
Anubias minima mini
Anubias Minima mini
Anubias Nana
Anubias nana
Anubias från Tropica
Anubias B var Coffefolia