Test

De triangulära bladen på 5-10 cm på långa bladstammar gör Anubias gracilis till en av de mest eleganta. Det är tåligt och tolerant, en mycket bra nybörjare. Växten kan växa på sten eller ved eller planteras på botten. Om den planteras i botten får jordstammen, från vilken löv och rötter dyker upp, inte täckas. Om det är så kommer hela växten att ruttna och dö.

Anubias gracilis kan få växa ut ur vattnet, men kommer att få en betydande storlek på detta sätt.

Anubias Gracilis